lørdag 17. november 2012

Skyld - Dag 35


Skyld.

Skyld og skyld deling er en vesentlig faktor i manges liv.

Å skulle jobbe med skyld, er for det meste urettferdig i utgangpunktet. Skyld for hva? Å føle skyld fordi en har vannklosetter, og andre har ikke tilgang på toalettet? Å skulle dele den skylden ut til andre, kan virke som lotto trekning, og derfor heller ikke rettferdig. I det kapitalistiske samfunn, vi lever i, er det ikke grobunn for rettferdighet. Det er ikke laget for at alle skal ha jobb, eller like rettigheter/muligheter i livet. Derfor må vi endre det, med en stor snuoperasjon. For at alle, alt liv, skal ha like muligheter, i livet, og dermed skape paradis på jorden. Faktisk. Himmelen er ikke, reel om annet. Himmelen kan bare være på jorden.  Når jeg handterer skyld, så oppstår det ofte friksjon. Dette kommer av at vi lever på samme planeten alle som, en. Vi er en(et) i livet som menneske. Vi er sammen om å delta i livet, om noen velger å klassifisere oss etter for eksempel, raser så oppstår det skyld igjen. Og denne skylden, uansett hvor den kommer i fra, så er det den jeg jobber med gjennom selv tilgivelse. I fra havets hvaler, til mikroorganismer, i fra universets eksistens, til, hver og en av oss, mennesker på jorden.

Skyld, er en kjempe industri. På like linje med mye annet vi ikke, tolerere. I fra pengeinnsamlinger i kirker, til Hollywood, og smykke og klær, med enten religiøse eller blasfemiske utrykk. I love New Yorke, trøyer, som religion, eller narkotika, eller, bare penger, Jesus, buda, Pokemon. Alt samme genetisk satt sammen i kapitalistisk ånd for at du, og jeg ikke skal føle skyld.

 

En gigant industri. Som er skapt for at alle som har penger skal kunne være med å forsøple verden med innpaknings papirer, og emballasjer. Jo mer vi kjøper og omgir oss med, jo mere søppel, produserer, og jo mer, må vi igjen kjøpe oss fri i fra skylden vår, ved å betale med visa kort, og fylle oss opp, med varer som vi over hode ikke trenger.

 

Derfor vil jeg jobbe for et rettferdig penge system :

 


 

Slik at vi slipper varer med merkenavn.  Skeivt fordelte resurser, og ingen nødvendighet å kjøpe seg fri i fra verden/seg selv, med mer og mer konsum, og mer og mer konflikter.

 

Kort fortalt paradis på Jorden. Lik Mulighet for alle å delta, i livet, med like muligheter hvor individet blir respektert og vi kan leve side om siden. Alle som en.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar